درباره ما
 
هدف از تاسیس این بازرگانی که با تشویق و حمایت جمعی از بازرگانان صورت پذیرفت، نفوذ در بازارهای داخلی و خارجی تهیه، عرضه و واردات انواع مقاطع فولادی، آهن آلات و محصولات عرضه شده در بورس فلزات می باشد. 
با توجه به روند رو به رشد مصرف داخلی، این بازرگانی اهداف خود را بر اساس افزایش سـهم از بازار داخل در حــوزه های مصرف آهن آلات به ویژه صنعت نفت و گاز و صنایع تولیدی برنامه ریزی کرده است.
زیربنای سیاست ما بر مبنای اصول مشتری مداری و توجه به احترام متقـابل بوده و در جهت نیــل به هدف رضایــت کامل و جامع مشتریان، اصول کاری خود را بـنا نهاده است.
با توجه به روند رو به رشد مصرف داخلی، این بازرگانی اهداف خود را بر اساس افزایش سـهم از بازار داخل در حــوزه های  مصرف آهن آلات به ویژه صنعت نفت و گاز و صنایع تولیدی برنامه ریزی کرده است.
Contact Us
 
Steel Aliaj Co . All rights reserved طراحی سایت : ایران طراح